Zezwolenie  na zajęcie pasa drogowego  gminnej drogi publicznej w celu umieszczenia obiektów budowlanych, reklam lub  na inne cele na prawach wyłączności