Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Wojkowice

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Urzędzie Miasta Wojkowice wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;

przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot;

monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt

Łukasz Kacperski
l.kacperski@wojkowice.pl, 32-760-20-86 wew. 15