Drugi spis próbny odbędzie się w 16 gminach w Polsce, po jednej w każdym województwie. <Więcej>