Zezwolenie  na lokalizację lub przebudowę  zjazdu z nieruchomości przyległych do gminnej  drogi publicznej