Numer sprawy:
WPM.271.38.2022

Data założenia:
2022-06-22

Temat:
Opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i wykonawczej przebudowy drogi gminnej nr G634003S ul. Głowackiego w Wojkowicach


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 13 lipca 2022 r., godz.: 10:00
Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia, adres strony prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a712124-f207-11ec-9a86-f6f4c648a056