Numer sprawy:
WPM.271.34.2022

Data założenia:
2022-06-03

Temat:
Termomodernizacja budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach - etap II

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Link do postępowania na miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a6ae9943-bf03-4f61-85bd-6c60262bebb6

ID postępowania:
a6ae9943-bf03-4f61-85bd-6c60262bebb6


UWAGA
Zmiana terminu składania ofert!
Termin składania ofert: 27 czerwca 2022r., godzina 10:00