Numer sprawy:
WIO.271.51.2021

Data założenia:
2021-07-06

Temat:
Wykonanie okresowych przeglądów (rocznych) dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta Wojkowice oraz okresowych przeglądów (rocznych) obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych.Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi: