Numer sprawy:
WPM.271.13.2021

Data założenia:
2021-05-31

Temat:
Świadczenie usług cateringowych - przygotowanie i dostawa obiadów dla maksymalnie 25 dzieci, w wieku od 3 do 5 lat, które będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 08 czerwca 2021r.; godz. 10.00