Numer sprawy:
WPM.271.5.2021

Data założenia:
2021-03-25

Temat:
Budowa parkingu ogólnodostępnego przy ul. Pułaskiego w Wojkowicach

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Nowy termin składania ofert: 14 kwietnia 2021 r., godzina 10:00

Link do postępowania na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f48258c5-af62-4114-bed0-a80b06138bbc

ID postępowania: f48258c5-af62-4114-bed0-a80b06138bbc