Numer sprawy:
WPM.271.4.2021

Data założenia:
2021-03-25

Temat:
Remont istniejącej nawierzchni utwardzonej placu
przy ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach


Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Nowy termin składania ofert: 14 kwietnia 2021 r., godzina 10:00

Link do postępowania na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/77b96c9a-687f-45fb-80fb-120c22cf1b4c

ID postępowania: 77b96c9a-687f-45fb-80fb-120c22cf1b4c