Numer sprawy:
WPM>271.77.2020

Data założenia:
2020-12-30

Temat:
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 18 stycznia 2021r., godz. 11.00