Numer sprawy:
WPM.271.70.2020

Data założenia:
2020-11-17

Temat:
Świadczenie usług cateringowych - przygotowanie i dostawa obiadów dla maksymalnie 25 dzieci, w wieku od 3 do 5 lat, które będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 30 listopada 2020r., godz. 11.00