Numer sprawy:
WPM.271.67.2020

Data założenia:
2020-11-10

Temat:
Wykonanie tablic informacyjno - pamiątkowych projektów realizowanych ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 16 listopada 2020, godz. 12.00