Numer sprawy:
WPM.271.59.2020

Data założenia:
2020-10-07

Temat:
Udzielenie gwarancji bankowej oraz promesy jej udzielenia celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach spółce komunalnej Wojkowickie Wody sp. z o. o.

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert: 02 listopada 2020r., godz. 12.00