Numer sprawy:
WPM.271.56.2020

Data założenia:
2020-10-01

Temat:
Podział nieruchompści na terenie Wojkowic

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 09 października 2020r., godz. 13.00