Numer sprawy:
WPM.271.44.2020

Data założenia:
2020-08-06

Temat:
Sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego - 16 laptopów w ramach programu dotacyjnego Zdalna Szkoła+

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Termin składania ofert: 13 sierpnia 2020r., godz. 15.00