Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Wojkowice - Urząd Miasta w Wojkowicach

Kolorowy pasek

Informacje ogólne

Placówka Wsparcia Dziennego "Tlen Wojkowice"

Kierownik placówki: Anna Magner

Numer telefonu: 733 266 668

E-mail: tlen@wojkowice.pl

 

Punkt główny placówki:

·         ul. Sucharskiego 17 a, 42-580 Wojkowice

·         Harmonogram otwarcia:

ü  PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK: prace administracyjno-biurowe

ü  WTOREK – ŚRODA - CZWARTEK: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze:  16:00 – 19:00

ü  SOBOTA: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: 10:00 – 13:00

·         Konsultacje dla rodziców po wcześniejszej informacji telefonicznej pod numerem telefonu: 733 266 668

 

Filia placówki:

·         ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice

·         Harmonogram otwarcia:

ü  PONIEDZIAŁEK – ŚRODA – CZWARTEK - PIĄTEK: zajęcia opiekuńczo – wychowawcze: 16:00 – 19:00

ü  WTOREK - SOBOTA: prace administracyjno-biurowe

 

Placówka „Tlen Wojkowice” jako placówka opiekuńczo – wychowawcza realizuje następujące zadania:

·         wspiera rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,

·         diagnozuje kryzysy dzieci i młodzieży oraz prowadzi do ich łagodzenia,

·         organizuje pomoc w nauce,

·         współpracuje z odpowiednimi instytucjami w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i rodzinnych dzieci,

·         realizacja programy i projekty służące promocji zdrowego stylu życia, przeciwdziałaniu uzależnieniom i innym patologiom społecznym,

·         rozwija zainteresowania i uzdolnień dzieci,

·         przeciwdziała przestępczości nieletnich,

·         zapewnienia optymalne warunki rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego oraz bezpieczeństwa dzieci w czasie pobytu w placówce,

·         współpracuje z organami samorządowymi oraz instytucjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, a także mediami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi jak również osobami prawnymi.

 

Placówka Wsparcia Dziennego „Tlen Wojkowice” tworzy warunki w szczególności do:

·         wypracowania modelu radzenia sobie z kryzysami szkolnymi, rodzinnymi, rówieśniczym i osobistymi,

·         pomocy w nauce i odrabianiu zadań domowych,

·         fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,

·         poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwania jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszelkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,

·         zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,

·         dbałości o poszanowanie i podtrzymanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki i placówki wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych placówkach,

·         uczenia poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,

·         uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka.

·         uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,

·         kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych

·         przygotowywania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,

·         wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,

·         pracy z rodziną dziecka.

 

W celu wsparcia rodziny placówka zapewnia dziecku w szczególności:

·         opiekę i wychowanie,

·         pomoc w nauce,

·         organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, oraz rozwój zainteresowań i prowadzenie zajęć tematycznych,

·         pomoc w sytuacjach kryzysowych np. szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych dziecka i jego rodziny,

·         formowanie postaw społecznie pożądanych i pomoc w prawidłowym rozwoju ich osobowości, nabywanie różnych umiejętności społecznych, koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu,

·         kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z rodziną i środowiskiem,

·         pomoc socjalną poprzez zapewnienie wychowankom jednego posiłku(podwieczorku).

 

Wychowawcy zatrudnieni w placówce sprawują opiekę nad procesem wychowania a w szczególności:

·         poznają sytuację materialno-bytową, rodzinną, wychowawczą i szkolną wychowanków, ich stan zdrowia, możliwości, zainteresowania i uzdolnienia, a także poznają przyczyny występujących problemów,

·         czuwają nad realizowaniem przez wychowanków obowiązków szkolnych,

·         współuczestniczą w opracowywaniu i realizacji indywidualnych oraz grupowych programów opiekuńczych i wychowawczych,

·         współpracują ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie, z kuratorami rodzinnymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin,

·         współpracują z rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowanków, informują ich o postępach i trudnościach, zachęcają do współpracy w ich pokonywaniu oraz do udziału w bieżącym życiu Placówki,

·         organizują zajęcia z udziałem rodziców,

·         inspirują i organizują działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,

·         sprawują opiekę nad wychowankami uczestniczącymi w zajęciach poza Placówką,

·         odpowiadają za pomieszczenia i wyposażenie w grupie wychowawczej, w której odbywają się zajęcia,

·         prowadzą obowiązującą dokumentację,

·         wykonują inne polecenia Kierownika Placówki.

 

W placówce prowadzone są następująca zajęcia:

·         zajęcia profilaktyczne - realizacja programów profilaktycznych:

ü „Ars – Jak dbać o miłość?”,

ü „Jak żyć z ludźmi (Umiejętności interpersonalne). Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe- Ministerstwo Edukacji Narodowej”),

ü „Fantastyczne Możliwości”, „FreD goes net” i „Archipelag Skarbów” programy profilaktyczne rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ü „Smak życia czyli debata o dopalaczach”. Program Profilaktyki Uniwersalnej.

·         zajęcia kulturalno - profilaktyczne:

ü przedstawienia profilaktyczno - edukacyjne realizowane przez Teatr Kurtyna z Krakowa,

·         zajęcia językowe - wieloletnia współpraca z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach, który od lat prowadzi Wolontariat Europejski;

·         zajęcia opiekuńczo - wychowawcze:

ü „Jak żyć z ludźmi: umiejętności interpersonalne”. Program profilaktyczny dla młodzieży. Ministerstwo Edukacji Narodowej,

ü „Spójrz inaczej”, "Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych", "EPSILON", „Program Nauki Zachowania” rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

·         zajęcia plastyczne, desingierskie - rozwijające umiejętności manualne.

·         zajęcia edukacyjne:

ü wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata (czytanie książek, oglądanie programów i filmów edukacyjnych, rozmowy i pogadanki, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne),

ü kształtujące umiejętności: wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi na pytania (rozmowy z dziećmi, pogadanki, zabawy związane z zadawaniem pytań),

ü kształtujące umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych – zajęcia korekcyjno kompensacyjne),

·         zajęcia sportowo - rekreacyjne i integracyjne:

ü wyzwalające ekspresje ruchową (zabawy ruchowe),

ü zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchów (gry i zabawy sportowe, ćwiczenia w terenie),

ü relaksujące, wyciszające (dowolne zabawy dzieci),

·         zajęcia kulinarne.

 

 

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Placówka Wsparcia Dziennego "Tlen Wojkowice"
Źródło informacji:Anna Wasil
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adrian Matusiak
Data wprowadzenia:2016-05-23 08:01:27
Opublikował:Adrian Matusiak
Data publikacji:2016-05-23 08:03:42
Ostatnia zmiana:2019-06-03 14:44:55
Ilość wyświetleń:1250

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij